Τρίτη σήμερα, θα φτιάξεις φιλετάκια κοτόπουλο με ρύζι