Τετάρτη σήμερα, τρώμε φακές και λέμε και ευχαριστώ